?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (贵州,贵阳,兴义,铜仁,毕节,凯里,安顺)企业债务q讨(公司,合法手段,咨询电话,收费标准,服务) - 贵阳参战老兵q债公?/title> <meta name="keywords" content="内蒙古全民麻将辅助,全民麻将外挂,欢乐全民麻将下载最新手机版" /> <meta name="description" content="ٷװ޹˾ȫ欢乐全民麻将最新版下载安装,欢乐全民麻将下载最新版本,内蒙全民麻将下载安装,全民麻将免费下载,全民麻将官方版,杭州全民麻将十三道,欢乐全民麻将免费,欢乐全民麻将下载最新版,全民麻将棋牌app送六元现金,全民麻将辅助器" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demozixun/zxbearingtrust/"; var _resBasePath="/res/demozixun"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/czlb/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/czlb/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/js/FancyZoom.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></script> <script src="/js/FancyZoomHTML.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body onLoad="setupZoom();"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="iitop"> <div id="itop"> <div id="login"> 贵阳参战老兵q债公ؓ您免Ҏ?a href="/">贵阳要̎公司</a>?a href="/supply/">贵阳好的q债公?/a>?a href="/news/">贵阳q?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="topnav"> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.qkfjn.tw','(贵州,贵阳,兴义,铜仁,毕节,凯里,安顺)企业债务q讨(公司,合法手段,咨询电话,收费标准,服务) - 贵阳参战老兵q债公?)">收藏本站</span></a> | </div> </div> </div> <div id="container"> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="middle" class="logo"><a href="/"><img src="/uploads/logo/20171031022627.png" alt="贵阳参战老兵q债公? /></a></td> <td align="right" valign="middle"> <div class="topnav"> </div></td> </tr> </table> </div> <div class="menu"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="imenu"> <dl> <dd class="none"><a rel="nofollow" href="/" ><span>?nbsp;     ?/span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/" ><span>公司?/span></a></dd> <dd><a href="/news/" ><span>新闻信息</span></a></dd> <dd><a href="/supply/" ><span>服务目</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/download/" ><span>案例展示</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" ><span>人才招聘</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" ><span>在线留言</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/contact/" ><span>联系我们</span></a></dd> </dl> </div> </td> <td valign="top"> <div class="isearch"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="13" class="cpkey" value="" style=" margin-top:8px; color:#FFFFFF" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" style=" margin-top:8px; color:#FFFFFF" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" style=" margin-top:8px" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/czlb/images/s_btn.gif" align="top" > </form> </div> </td> </tr> </table> <div style="height:38px; background:url(/template/czlb/images/menu0.gif) no-repeat left top;"> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="bannern"><img src="/template/czlb/images/bgimg0101.jpg" width="996" alt="贵阳收̎公司" height="155"/></div> <dir id="main"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td align="left" valign="top" id="left"> <div class="ititle"><h4>关于我们<span>About Us</span></h4></div> <div class="box"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/about/" title="公司概况">公司概况</a></dt> <dt><a href="/about/about2.html" title="人才招聘">人才招聘</a></dt> <dt><a href="/about/about3.html" title="在线留言">在线留言</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="ititle"><h4>服务目<span>product</span></h4></div> <div class="box"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/grzwzt/">个h债务q讨</a></dt> <dt><a href="/qyzwzt/">企业债务q讨</a></dt> <dt><a href="/tzfw/">讨债服?/a></dt> <dt><a href="/zwqq/">债务清欠</a></dt> <dt><a href="/zwzt/">债务q讨</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="ititle"><h4>联系我们<span>Contact Us</span></h4></div> <div class="box"> <div class="icontact"> <ul> <p> <p> 联系人:陈经?</p> <p> 电话Q?8798008953 </p> <p> |址Qwww.qkfjn.tw </p> <p> 地址Q贵州省贵阳市南明区花果园国际金融街 </p> </p> <div class="ewmcss"><img src="/template/czlb/images/ewm.png" alt="贵阳q̎公司"/></div> </ul> </div> </div> </td> <td align="left" valign="top"> <div class="rightbox"> <div class="title"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td align="left" valign="top"> <h4>服务目</h4> </td> <td valign="top" align="right" class="place"> 您所在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/qyzwzt/">企业债务q讨</a> </td> </tr> </table> </div> <div class="container"> <div class="protext">企业债务q讨公司都是l过正规手段q讨Q是l工商局注册的公司,采用法律手段为客h供服务,企业债权是大量存在的问题Q我们ؓq大有需要的客户提供债权咨询服务?/div> <div class="detail"> <div class="product"> <div class="pro_lista"> <blockquote> <h5><a href="/supply/12.html" target="" title="贵阳商帐q讨">贵阳商帐q讨</a></h5> <div><a href="/supply/12.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710281642090323132057074.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710281642090323132057074.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>贵阳商帐q讨步骤贵阳商帐q讨公司是如何解军_债的Q企业采用多U方式进行追帐。针对各cd债的不同特点Q研I、制定回收对{,采用多种专业有效的合法手D,使债务得到圆满解决。贵阛_帐追讨业务按以下步骤q行Q?、案件审查了解和审核您的债权(应收账款)。请您提...</p> <h4><a href="/supply/12.html" target="" title="贵阳商帐q讨" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/11.html" target="" title="企业债务q讨">企业债务q讨</a></h5> <div><a href="/supply/11.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710281637573453132026479.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710281637573453132026479.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>企业债务q讨保密协议保证对委托h所提的一切线索严g密,不与M人透露有关本调查的M情况及委托方相关的信息,讨债终l后所有资料返q委托方Qƈ按双方约定时间进行保密。一、企业债务q讨公司所有员工}记公司的《保密守则》,为客h供一的咨询Q脓心的?..</p> <h4><a href="/supply/11.html" target="" title="企业债务q讨" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/10.html" target="" title="贵阳企业债务要̎">贵阳企业债务要̎</a></h5> <div><a href="/supply/10.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710281627562043132051301.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710281627562043132051301.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>贵阳企业债务要̎公司如何去要账呢Q现代法制社会,怎样q债,是企业老板兛_的热门话题,对中企业来_更是关系到能否生存和发展的关键问题。贵阳企业债务要̎告诉您要q债,首先要了解怎样逃债。了解逃的逃债方式,只是q债的W一步。用法律武器q债,是企业不...</p> <h4><a href="/supply/10.html" target="" title="贵阳企业债务要̎" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/9.html" target="" title="贵州企业债务q讨">贵州企业债务q讨</a></h5> <div><a href="/supply/9.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710281624187983132087108.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710281624187983132087108.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>一、贵州企业债务q讨委托程单、快L委托E序为您带来方便Q也是我们的真心承诺。非常感谢您Ҏ们的信Q和支持,能够为您分忧解难是我们的荣幸Q我司每一位员工将l心聆听您的心声Q不负重望!提供真实准确的事实真相,帮助您的企业或个人维护合法权益走出困境,...</p> <h4><a href="/supply/9.html" target="" title="贵州企业债务q讨" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/8.html" target="" title="贵阳企业债务q讨">贵阳企业债务q讨</a></h5> <div><a href="/supply/8.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710281620061103132051809.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710281620061103132051809.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>贵阳企业债务q讨公司专业提供各类商̎q讨清欠服务Q多q来我们已成长ؓhU学理体系、专业操作流E、完整运营模式的专业机构Q贵阳企业债务q讨公司h遍布全国的合作伙伴和服务q_Q贵阳企业债务q讨公司拥有_N法律专业知识、实늻验丰富的专业律师和咨询员...</p> <h4><a href="/supply/8.html" target="" title="贵阳企业债务q讨" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> </div> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一?/li> </ul></div> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </table> </dir> </div> <div id="footbj"> <div id="foot"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr><td align="center" valign="middle" class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >走近我们</a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >新闻资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中心</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >联系我们</a> | <a rel="nofollow" href="/weibo/" target="_blank" >企业微博</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" title="XML" >XML</a> | <a rel="nofollow" href="#" >q回剙</a> | <a href="/4g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1267512742'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1267512742%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> <br> <p> Copyright www.qkfjn.tw(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵阳要̎公司哪家好?贵阳讨债公司收Ҏ准?贵州q债公司怎么P我们是一家专业提供贵阌债公司、贵阌账公司、贵州要债公司、贵阳专业收账公司等合法要债服务公司,Ƣ迎来电咨询 </p> <div class="cityspread"> <span style="font-weight:bold;">热门城市推广: </span> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="/city_index.aspx?city=qianxi" title="黔西" target="_blank" rel="nofollow">黔西</a> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </table> </div> </div> <div class="line000"> </div> </div> <a href="http://www.qkfjn.tw/">ȫ齫Ӯ</a> <a href="http://www.jrkazp.icu">պƼ</a> <a href="http://www.vorkpl.icu">ʱʱͣ</a> <a href="http://www.reopvb.icu">2019꿪¼</a> <a href="http://www.bctqof.icu">ʱʱͼ</a> <a href="http://www.ymdebr.icu">ʱʱ360</a> <a href="http://www.xwjlto.icu">۽౦app</a> <a href="http://www.ugdhbpz.com.cn">ʱʱʷ¼</a> <a href="http://www.ssmxlx.icu">齫</a> <a href="http://www.mhrtlp.icu">Ͽʮһţ</a> <a href="http://www.vehreu.icu">appĸ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>